Uhkapelien lainsäädäntö Suomessa

By Nathaniel Miles Jan14,2022

Uhkapelaaminen on mikä tahansa uhkapelin muoto, jossa voitto tai tappio mitataan rahassa tai rahan arvossa. Liikapelaaminen, joka tunnetaan myös nimellä ongelmapelaaminen tai pakonomainen pelaaminen, on tila, jossa ihmiset pelaavat liikaa ja kehittävät hallitsemattoman tarpeen pelata. Pahimmissa tilanteissa pelaaminen voi johtaa vakavaan riippuvuuteen.

Manner-Suomessa Veikkaus Oy on ainoa rahapeliyhtiö, jolla on lupa toimia; Ahvenanmaalla PAF ja ulkomaiset peliyhtiöt toimivat internetin kautta; suomalaisten internetissä pelaaminen onkin lisääntynyt viime vuosina. Lotto, peliautomaatit, raaputusarvat, kasinot, urheilu- ja hevospelit ovat kaikki esimerkkejä uhkapeleistä. Kaikki ne voidaan luokitella niiden eri ominaisuuksien mukaan eri luokkiin, mutta yhteistä on, että lopputulos perustuu sattumaan ja onneen.

Sisäministeriö vastaa sääntelystä

Rahapelien sääntelystä vastaa Suomessa sisäministeriö. Alle 18-vuotiaat eivät saa pelata uhkapelejä. Rahapelejä ei saa myöskään markkinoida lapsille. Alaikäinen ei saa pelata uhkapelejä, vaikka vanhempi olisi läsnä. Myös nettikasinot edellyttävät täysi-ikäisyyttä. Suomalaisten pelaaminen netissä kasvoikin vauhdilla viime vuosikymmenellä. Monet ovat siirtyneet pelaamaan pikakasinoilla, joihin ei tarvitse rekisteröityä lainkaan. Tällaisista kasinoista ilman rekisteröitymistä on kerrottu tarkemmin caziwoo.com/fi pikakasinot nettisivulla.

Kolikkopelien kaltaiset pelit vetävät ihmisiä puoleensa monista eri syistä, kuten rahan ja jännityksen halusta. Vain 20 prosenttia suomalaisista ei pelaa koskaan, kun taas 62 prosenttia pelaa silloin tällöin. Kohtuullisella pelaamisella tarkoitetaan vapaa-ajan pelaamista, joka ei kuluta paljon rahaa tai aikaa. Pelaaja pelaa yleensä yhtä tai muutamaa erilaista peliä, esim. kolikkopelejä ja lottopelejä. Pelaaminen pysyy viihdyttävänä eikä häiritse käyttäjän päivittäisiä rutiineja.

Noin 15 prosenttia suomalaisista on riskipelaajia. Riskipelaajat pelaavat usein ja harrastavat tyypillisesti erilaisia rahapelejä. He myös käyttävät harrastukseensa enemmän aikaa ja rahaa. Noin 3 prosenttia väestöstä on ongelmapelaajia. Uhkapelaaminen vaikuttaa silloin haitallisesti pelaajan arkeen, terveyteen, tunteisiin sekä talouteen. Rahapelaamisen kielteiset seuraukset alkavat näkyä pelaajan tavallisissa rutiineissa ja voivat jopa levitä hänen läheisiinsä.

Arpajaislakia uudistetaan

Uhkapelaamista säätelevää arpajaislakia muutetaan. Uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita ovat rahapelihaittojen ehkäiseminen, arpajaislain vastaisen markkinoinnin torjuminen ja laillisen vedonlyönnin kysynnän ohjaaminen säännellyille markkinoille. Hallitusohjelman mukaan Suomen pelijärjestelmä pysyy yksinoikeuspohjaisena.

Arpajaislain uudistuksen päätavoitteena on vähentää rahapeleihin liittyviä haittoja. Tavoitteena on saada rahapelien tunnistautuminen pakolliseksi. Lisäksi poliisihallituksen valtuuksia puuttua laittomaan markkinointiin parannetaan, ja peliautomaattien sijoittelussa on otettava huomioon yleinen turvallisuus, mikä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, ettei peliautomaatteja sijoiteta alaikäisten nähtäville.

Pakollinen tunnistautuminen

Kaikissa Veikkaus Oy:n peleissä olisi käytettävä pakollista tunnistautumista. Pakollinen tunnistaminen otettaisiin käyttöön asteittain ajan myötä. Viimeistään vuonna 2023 kaikki peliautomaatit vaatisivat tunnistautumista.

Siirtyminen tunnistautumiseen myös arpojen osalta toteutetaan myöhemmin, mutta viimeistään vuonna 2024. Tammikuussa 2021 Veikkaus otti käyttöön pakollisen tunnistautumisen hajasijoitetuissa raha-automaateissaan ja myöhemmin samana vuonna myös omissa pelihalleissaan.

Uusille markkinointitavoille loppu?

Uudistetussa arpajaislaissa kuvataan muun muassa, millainen markkinointi on sallittua. Lainsäädännössä edellytetään, että kaikki markkinointi tulisi olla maltillista. Esimerkiksi riippuvuutta aiheuttavia peliautomaatteja ei saisi mainostaa. Kaikessa visuaalisessa tai painetussa mainonnassa on oltava tietoa rahapelien ikärajasta, mahdollisuudesta pyytää pelikieltoa ja peliriippuvuuteen liittyvästä avusta.

Vedonlyöntipelien markkinointi, joka on tällä hetkellä kielletty arpajaislaissa, sallittaisiin, jotta rahapelit voitaisiin ohjata arpajaislain sääntelemään tarjontaan. Uusia sääntöjä sovellettaisiin myös sellaisiin peleihin, joiden mainostaminen on tällä hetkellä kielletty. Myös näihin peleihin sovellettaisiin uuden markkinointiasetuksen vaatimuksia.

Poliisihallitus toteuttaa myös toimenpiteitä markkinoinnin valvonnan tehostamiseksi. Lisäksi uutena keinona Poliisihallitus voi uutena keinona suositella markkinaoikeudelle hallinnollista rangaistusta arpajaislain vastaisesta markkinoinnista. Poliisihallitus voi tulevaisuudessa kieltää yksityishenkilöitä mainostamasta arpajaislain vastaisia rahapelejä. Käytännössä tällä pyritään kitkemään erilaisten SoMe-vaikuttajien kautta tapahtuva markkinointi.

Mikä on arpajaislaki?

Arpajaislaki on tärkein rahapelejä sääntelevä lainsäädäntö Suomessa. Oikeudellisesta näkökulmasta arpajaislaki määrittää, että Veikkaus Oy:n on tarjottava asiakkailleen tehokasta oikeussuojaa ja pyrittävä ehkäisemään rahapeleihin liittyviä rikoksia ja väärinkäytöksiä. Arpajaislain mukaan rahapeliyritysten on ehkäistävä ja vähennettävä rahapelien aiheuttamia sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia haittoja ja ongelmia.

Kuluttajansuojan näkökulmasta rahapelien toimeenpanoon vaikuttavat myös rahanpesulaki ja tietosuojalaki sekä muu arpajaislain nojalla annettu lainsäädäntö. Rahapelihaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen on tärkeää sekä yksilöille että koko yhteiskunnalle, koska rahapeliongelmat aiheuttavat suoria (esim. taloudellisia) ja epäsuoria (esim. hyvinvointiin liittyviä) kustannuksia, joita ovat ansionmenetys, oikeudenkäyntikulut sekä menetetty aika työssä/koulussa.

Suorien kustannusten laskeminenkin on kuitenkin vaikeaa, koska esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ei pidä kirjaa rahapelaamiseen liittyvistä ongelmista kovin kattavasti. Joitakin haittoja on myös vaikea hinnoitella. Haittakustannuksia on kuitenkin laskettu erikseen riippuvuuden, peliongelmien ja yleensäkin haittojen suorien ja epäsuorien kustannusten osalta.

Rahapelien markkinointia valvoo Poliisihallitus

Poliisihallituksen tehtävänä on varmistaa, että arpajaismainonnassa noudatetaan kuluttajansuojalakia ja arpajaislakia. Uhkapeleihin sovelletaan sisäministeriön vahvistamia sääntöjä. Esimerkiksi pelien markkinointi on sallittua vain erikoistuneissa pelikasinoissa ja raviradoilla, jos pelihaittojen erityinen vaara on todistettavasti olemassa. Pelaajille voidaan toisaalta ilmoittaa pelien sijainnit, pelipaikat, säännöt, kustannukset ja voitot. Näitä tietoja kutsutaan “pelikohdeinformaatioksi”.

Poliisihallituksella on toimivalta kieltää rahapelipalvelut ja rahapelien markkinointi. Jos uhkapeliyhtiö markkinoi jatkuvasti arpajaislain vastaisesti, Poliisihallitus voi määrätä sen toiminnan ja myynninedistämisen kielletyksi. Kielto voidaan kohdistaa pelin ylläpitäjään tai pelejä myyvään tai mainostavaan elinkeinonharjoittajaan tai yritykseen. Poliisihallituksella on siis toimivalta määrätä rahapelien markkinoinnin valvontatoimenpiteenä uhkasakko, joka voidaan kohdistaa pelin toimeenpanijalle, elinkeinonharjoittajalle tai pelejä myyvälle tai mainostavalle yritykselle. Lue lisää uutisiamme liiketoiminnasta.

Related Post